top of page

SVENSK-ORIENTALISKA INSTITUTET

Det finns ett stort behov av rådgivning och utbildning i Sverige om lagregler och kultur hos muslimska folkgrupper från Mellersta Östern.

 

Westermalms Advokatbyrån bedriver tillsammans med iransk advokat utbildning och konsultinsatser genom Svensk-Orientaliska Institutet.

 

Behoven är stora hos olika yrkeskategorier i kommuner, landsting och statliga myndigheter för kunskap i sharialag, främst för invandrares företagsutveckling, social integration och familjefrågor.

 

Vi genomför seminarier, kurser och konsultinsatser i sharialag och komparativ, jämförande internationell lag om familjens, släktens och klanens legala roll och ställning, ansvarsfördelning, plikter och skyldigheter i frågor om förmögenhetsfördelning, vårdnad och underhåll, äktenskap, samboskap och partnerskap, giftermålskontrakt, brudpeng, skilsmässa, arv och bodelning.

bottom of page