top of page

MIGRATIONSMÅL

Migrationsmål handläggs i förvaltningsdomstol med migrationsdomstolen i förvaltnings rätten som första instans efter beslut av Migrationsverket. Vi har många förordnanden som offentligt biträde i asylärenden.

 

Migrationsärenden kan också handla om visum och uppehålls- och arbetstillstånd på grund av giftermål (samboskap), anställning eller eget företagande. Då betalar klienten själv kostnaderna för advokaten.

bottom of page