top of page

FÖRVALTNINGSMÅL

Vi driver de flesta förvaltningsrättsliga mål mot myndigheter och i förvaltningsdomstol.

Det kan handla om fastställande eller indragning av sjukpeng, sjukersättning eller bostadsbidrag på grund av ändrade förhållanden såsom påstådd ökad arbetsförmåga. Förvaltningsrätten handlägger också överklaganden av taxeringsbeslut hos Skatteverket om inkomstbeskattning, skönstaxering, moms och skattetillägg.

bottom of page