top of page

BROTTMÅL

Det är bara advokat som kan vara förvarare i brottmål. Advokaten har återkommande och pågående förordnanden som offentlig försvarare i brottmål.

 

Om Du misstänks för brott, frågar polisen Dig om Du har önskemål att få en viss, namngiven advokat som offentliga försvarare. Advokaten närvarar vid Din sida vid polisförhör.

 

Brottmål kan gälla t.ex. bokföringsbrott, skattebrott och andra s.k. EKO-brott med Ekobrottsmyndigheten som åklagare. Eller olika typer av våldsbrott, olaga hot, sexualbrott, stölder, bedrägerier, narkotikabrott, trafikbrott eller förtalsbrott med allmän åklagare som åklagare.

 

Brottmålet avgörs vid en rättegång, s.k. huvudförhandling i tingsrätten. En dom kan överklagas till hovrätten om det handlar om fängelsestraff, annars krävs prövningstillstånd på samma sätt som i tvistemål.Ibland avråder advokaten från att överklaga. Om åklagaren överklagar, måste kanske även vår klient överklaga.

bottom of page