top of page

SVENSKA SAMARBETSPARTNERS

ADVOKAT GUNNAR BROLIN

 

Advokat sedan 1996

Advokatfirman Ratio Legio

Rättsutredningar, rättegångsombud, doktorand

ADVOKAT ÅKE HJELM

 

Advokat sedan 2008

Advokatfirman Medical Law Stockholm AB,

Arbetsrätt, läkemedelsrätt, sjukvårds- och patienträtt

INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNERS

ADVOKAT SAEEDE SALEHINASAB

 

Teheran, Iran, ledamot av Irans Advokatsamfund

ADVOKAT HAMID ZAMANI

 

Teheran, Iran, ledamot av Irans Advokatsamfund

bottom of page