top of page

ALLMÄNPRAKTISERANDE ADVOKATBYRÅ

Westermalms Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Bildad 2008, från år 2013 i Sollentuna.

Ägare är advokat Per-Olof Jönsson, jur.kand. 1981, ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2008. Dessförinnan bl.a. direktör i Kooperativa förbundet till 2003 och VD i Kooperativa institutet 1989-1999.

Per-Olof Jönsson har deltagit flera statliga utredningar såsom Konkurrenskommittén 1989-91

bottom of page