PER-OLOF JÖNSSON

Advokat, ledamot av Sveriges Advokatsamfund, innehavare
Utbildning: Jur.kand. 1981
Allmänpraktiserande
Affärsjuridik
Tvistemål, förvaltningsmål, brottmål

Språk: svenska, engelska, tyska och ryska (modest talad)

Maryam Safdarian

Praktikant – administration

Språk: svenska och persiska