WESTERMALMS ADVOKATBYRÅ AB

Westermalms Advokatbyrå AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå i Sollentuna, huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet. Vi har en advokat som innehavare och en biträdande jurist. Våra klienter kommer från hela landet med tyngdpunkten i Stockholmsområdet och Mälardalen såsom Västerås och Uppsala. Våra klienter finns också i t.ex. Haparanda, Kalix, Östersund, Malmö och Vellinge. Byråns innehavare advokat Per-Olof Jönsson har uppträtt som ombud i de flesta tingsrätter runt om i landet. Advokatbyrån etablerades 2008 och basen är modern affärsjuridik och bred allmänpraktik inom företags- och privatlivets alla områden. Det händer att våra klienter hamnar i klammeri med rättvisan, förskyllt eller oförskyllt. Vi uppträder därför också som försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt som biträde i förvaltningsmål och migrationsmål (asylärenden) samt ombud i vårdnadstvister. Vi åtar oss även ärenden angående tvångsvård. Vi hanterar flertalet juridiska frågor och tvister som ofta uppkommer inom företagets rörelse.

Vi coachar också företagsledare i deras utveckling av affärsidéer och företagsamhet när det gäller affärsplaner, företagsformer och finansiering samt partnerskap.

Våra klienter representerar skilda områden inom både privat- och näringslivet såsom butiker, restauranger, hälsokostföretag, byggföretag, hantverkare, tillverkningsföretag, hemtjänstföretag, socialtjänstföretag, etc. Många av våra klienter är invandrare med sina särskilda problem vid sidan av de juridiska. Vi har förståelse för och kunskap om främmande kulturer och förmedlar också juridisk hjälp i invandrarens moderland och tolkhjälp på modersmålet. På byråan arbetar dessutom en assistent som är flytande i persiska.

Vår målsättning är att ge en snabb och effektiv service till rimliga kostnader anpassade till uppdragets art och klientens förmåga. Vi hjälper till att söka rättskydd ur företags- och hemförsäkring samt i förekommande fall rättshjälp. Vi tillämpar arvodestaxa enligt överenskommelse i uppdragserkännandet. Lägsta taxa är alltid gällande rättshjälpstaxa.

Välkommen att kontakta oss närhelst Du behöver eller önskar!